Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Вороненко В’ячеслав Ігорович

altНауковий ступiнь, звання: к.е.н. (25.02.2016 р., спеціальність 08.00.06 - "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища", авторефератдисертація), доцент (14.05.2020 р., кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування)

Посада: асистент

Основнi дисциплiни: ERP-технології, транспортні послуги, економіка спорту, інформаційні системи в економіці, статистика, економіка природокористування, економічний аналіз

Науковi iнтереси: економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, математичне моделювання в економіці, стратегія еколого-економічного розвитку регіонів

Iншi обов’язки: член редколегії Мiжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки» (фахове періодичне наукове видання категорії Б)

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

Кабінет: М-207

 
WEB OF SCIENCE PROFILE 
 
 
 
 
 

Автобіографія. Вороненко В. І. народився в м. Суми. Закінчив ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 в м. Суми. Здобув кваліфікацію магістра в Сумському державному університеті за спеціальністю "Економіка довкілля та природних ресурсів". Після закінчення університету праціює в ньому викладачем.

Присуджено ступінь к.е.н. 25.02.2016 р. за спецальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Має First Certificate in English (Level B2) та Certificate of Attainment in Modern Languages, English (Level B2):

   

Участь у держбюджетних темах, грантах та наукових проектах:

Вороненко В.І. є виконавцем НДР «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму "зеленої" економіки в умовах інформаційного суспільства» (№ д/р 0115U000684), за рахунок держбюджету України, 2015-2017 рр.; НДР «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного розвитку в ході Третьої промислової революції» (№ д/р 0118U003578), за рахунок держбюджету України, 2018-2020 рр.; НДР «Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства» (№ д/р 0111U002149). Також є виконавцем двох Грантів Президента України: «Формування мотиваційних механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки» (№ д/р 0116U007180); «Організаційно-економічні засади адаптації економічних систем до кліматично-ресурсних флуктуацій» (№ д/р 0114U007076). Крім переліченого, Вороненко В.І. є виконавцем гранту молодих вчених «Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделі» (№ д/р 0117U003932), 2017-2021 рр.; НДР другої половини дня «Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго- та ресурсозбереження національної економіки» (№ д/р 0114U001764) на кафедрі економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування. Був виконавцем "Проект прогнозу економічного і соціального розвитку Сумського району на середньостроковий період" (№ 53.17-01.18.СП від 02.01.2018 р.). Є виконавцем міжнародних наукових проектів: НДП «Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку регіонів України та Білорусі» (№ д/р 0113U002790); НДП «Формування потенціалу раціонального природокористування регіонів Литви та України на шляху до "зеленої" економіки і стійкого розвитку» 2016-2017 рр.; НДР «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» (№ д/р 0117U003260), 2016-2017 рр., фінансування за рахунок гранту Литви = “Forming institutional and economic bases of sustainable development and green economy on regional level” (No. TAP LU-4-2016) з отриманням відповідного сертифікату

Участь у стажуваннях та підвищеннях кваліфікації:

Вороненко В.І. щорічно проводить навчальні заняття анлійською мовою для студентів кафедри у середній кількості 52 год. на рік.

У 2018 році успішно завешив програму підвищення кваліфікації для викладачів в обсязі 2016 годин, організований Факультетом підвищення кваліфікації та педагогічних інновацій СумДУ (посвідчення № 2887 від 11.04.2018 р.):

 

У жовтні 2017 р. пройшов стажування обсягом 40 годин, організоване Школою економіки та бізнесу (Kaunas University of Technology, м. Каунас, Литва) за темою "Economic Basis of Sustainable Development and Green Economy: Issues for Lithuania and Ukraine" ("Економічні основи сталого розвитку та зелена економіка: проблеми для Литви та України"): 

Свідоцтво проходження курсу з прикладного рішення BAS ERP:

Наукова робота зі студентами:

Вороненко В.І. керує науковою роботою студентів, що щорічно втілюється у наукових публікаціях та участю студентів у всеукраїнських конкурсах наукових робіт і олімпіадах. Зокрема керував підготовкою наступних студентів:

Треус М.А., гр. ЕДм-61/2у, зайняла ІІ місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2016/2017 н.р. з "Економіки природокористування".

Кучеренко П.В., гр. Е-61, участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2017/2018 н.р. з "Підприємництва", назва роботи: "Підприємництво у сфері сонячної енергетики: перспективи і загрози".

Шпак А.І., гр. Е-61, участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2017/2018 н.р. з "Економіки природокористування і охорони навколишнього середовища", назва роботи: "Еколого-економічні ефекти управління енергетичними приордними ресурсами в ЄС та Україні".

Сергієнко Д.О., гр. Е-41, участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2017/2018 н.р. з "Економіки підприємства", назва роботи: "Вплив бізнес-інформаційних систем на сталий розвиток підприємства".

Солодова Є.Д., гр. ПЕ-71/1, зайняла ІІ місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н.р. з "Прикладної статистики", брала участь у ІІ етапі.

Голуб Я.І., гр. Е.м-71, участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018/2019 н.р. з "Підприємництва", назва роботи: "Можливості підвищення рентабельності підприємства за допомогою мережевого маркетингу".

Федоришин І.В., гр. Е-51, участь у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018/2019 н.р. з "Економіки природокористування і охорони навколишнього середовища", назва роботи: "Впровадження досвіду Європейського Союзу в Україні щодо інвестування в екологічні інновації".

Голуб А.В., гр. ПЕ-61, Нестеренко В.О., гр. Е-61, зайняли ІІІ місце у першому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019/2020 н.р. зі спеціальності "Транспортні системи. Логістика", назва роботи: "Перспективи розвитку системи міського електротранспорту у місті майбутнього".

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №98657 від 15.07.2020 р. Науковий твір «Економічний аналіз процесів формування інтернету речей для сестейнової економіки» (Мельник Л. Г., Кубатко О. В., Карінцева О. І., Вороненко В. І., Федина С. М.)

 
 

Навчально-методичні праці Вороненка В.І.:

1. Методические указания к выполнению самостоятельных и курсовых работ по дисциплине «Статистика» для студентов экономических специальностей всех форм обучения / Н. К. Шапочка, А. В. Макарюк, А. М. Маценко, В. И. Вороненко. – Сумы : Сумский государственный университет, 2016. – 59 с. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=641941)
2. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи підприємства-ІІ» для студентів, які навчаються за ОНП «Економіка підприємства», всіх форм навчання / В. І. Вороненко. – Суми : СумДУ, 2017. – 44 с. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=649591)
3. Methodological instructions for practical classes and independent work on the discipline “Enterprise Resource Planning” for students of economic specialties of all forms of training / compiler V. I. Voronenko. – Sumy : Sumy State University, 2018. – 44 p. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=681286)
4. Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій) : навч. посіб. / за ред. Л.Г. Мельника та Б.Л. Ковальова. — Суми: СумДУ, 2020. — 180 с. (https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79621)

Публікації Вороненка В.І.: