Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Гончаренко Олексій Сергійович
Науковий ступiнь, звання: к.е.н. (2019 р., спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, автореферат, дисертація)
 
Посада: старший викладач, заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності
 
Основнi дисциплiни:  економіка підприємства, управління людськими ресурсами, соціальна та солідарна економіка
 
Науковi iнтереси: дематеріалізація економіки, екологічна економіка, сталий розвиток, зелена економіка, соціальна та солідарна економіка, підприємництво
 
Iншi обов’язки: міжнародна співпраця з вузами партнерами, організація академічної мобільності викладачів та співробітників в рамках різних міжнародних програм тощо
 
Тел.: +38 (0542) 33-22-23
 
Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 
SCOPUS PROFILE 
 
 
 

Гончаренко О.С. працює на посаді старшого викладача кафедри економіки, підприємництва і бізнес-адміністрування Сумського державного університету з вересня 2019 р. 01.07.2005 р. закінчив Сумський державний університет з дипломом спеціаліста за спеціальністю “Економіка підприємства” і розпочав навчання в аспірантурі. З 2005 по 2011 рр. працював на різних посадах у СумДУ. Був асистентом кафедри економіки підприємства та заступником директора департаменту міжнародної освіти. З 2012 по 2019 рр. працював на посаді начальника відділу з навчально-методичної та організаційної роботи з іноземними студентами Одеського національного політехнічного університету та за сумісництвом викладачем на кафедрі економіки підприємств та кафедрі адміністративного менеджменту та проблем ринку. У липні 2019 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Еколого-економічне обґрунтування дематеріалізації процесів виробництва та споживання продукції» за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
 
 
Наукова діяльність
Гончаренко О.С. є автором більш ніж 30 друкованих наукових та понад 10 навчально-методичних праць, у тому числі  за останні 5 років. Серед публікацій розділи у коллективних монографіях, статті в наукових журналах, в тому числі й закордонних, виданих на різних мовах (англійська, іспанська) тощо. Має 2 публікації У міжнародних журналах, що обліковуються наукометричною базою Web of Science.
Гончаренко О.С. є учасником багатьох наукових проектів, у тому числі міжнародних. науково-дослідних робіт Сумського державного університету, зокрема: «Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго- та ресурсозбереження національної економіки» (№ д/р 0114U001764), «Формування мотиваційних механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки» (№ д/р 0116U007180), «Механізми реалізації соціально-економіч¬но¬го потенціалу дематеріалізації виробництва і споживання» (№ д/р 0112U002698), «Фундаментальні засади управління екологічно спрямованою дематеріалізацією соціально-економічних систем» (№ д/р 0112U006839) та «Механізми реалізації потенціалу дематеріалізації та ресурсозбереження національної економіки в умовах інформаційного суспільства» (№ д/р 0113U001746), а також Одеського національного політехнічного університету, зокрема «Управління ризиками впровадження системи смарт-обліку в міському пасажирському транспорті на основі інтеграції смарт-інновацій, інформаційних технологій та маркетингового інструментарію» (№ д/р 0017U003804). Гончаренко О.С. пройшов міжнародні стажування в наукових закладах Литви, Болгарії, Португалії. 
Гончаренко О.С.  бере активну участь у роботі наукових і науково-практичних конференцій в Україні та в інших країнах 
 
Міжнародні стажування в Україні та за кордоном:
1. Erasmus Mundus "ELECTRA" project (University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, 2016)
2. International traineeship within Erasmus Mundus "BACKIS" project (Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2016)
3. Training Module of Jean Monnet program "Lessons and EU strategies to implement sustainable economy in Ukraine" (Odessa, Ukraine, 2015)
4. Teaching module of Jean Monnet program "Using the experience of the EU to form sustainable economy in Ukraine" (Odessa, Ukraine, 2015)
5. Erasmus+ International Credit Mobility project, Universidade do Minho (Portugal), Teaching module «Social Solidarity Economy as a way to sustainable development", 19-23/11/2018.
 
Публікації