Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Маценко Олександр Михайлович

Науковий ступiнь, звання: к.е.н. (14.05.2010 р., спеціальність Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, автореферат, дисертація), доцент (26.06.2014 р., за кафедрою економіки та бізнес-адміністрування)

Посада: доцент

Основнi дисциплiни: Статистика, Прикладна статистика, Мотиваційний механізм підприємства, Бізнес та інновації, Стратегія підприємства, Інформаційна економіка, Економіка туризму, Економіка підприємства

Науковi iнтереси: конкурентна стратегія підприємства, цифрова трансформація, Industry 4.0, економіка природокористування, економіка водних ресурсів

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Персональний сайт

Тел.: (0542) 33-22-23

 
SCOPUS PROFILE                          WEB OF SCIENCE PROFILE
 
RESEARCHGATE PROFILE             GOOGLE SCHOLAR PROFILE        
 
Facebook                                       Instagram              Linkedln
 

Коротка автобіографія 

 • Сумський державний університет, (2005-2010 рр. асистент; 2010-2012 старший викладач; з 2012 р. по теперішній час - доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування).
 • Raiffeisen Bank Aval, 2003–2005 рр., головний інженер управління інформаційних технологій.

Освіта:

2002 р. – фізико-технічний факультет СумДУ (диплом бакалавра з відзнакою).
2003 р. – фізико-технічний факультет СумДУ (диплом магістра з відзнакою).
2005 р. – СумДУ, економіст (спеціальність Економіка підприємства).
2005–2008 рр. – аспірантура СумДУ.
2009 – захист кандидатської дисертації.
 
Наукові публікації, що індексуються SCOPUS:
 1. Melnyk L., Kubatko O., Dehtyarova D., Matsenko O. and Rozhko O. (2019). The effect of industrial revolutions on the transformation of social and economic systems. Problems and Perspectives in Management, 17(4), 381-391. doi:10.21511/ppm.17(4).2019.31
 2. Melnyk, L., Derykolenko, O., Kubatko, O. & Matsenko, O. (2019, June). Business Models of Reproduction Cycles for Digital Economy. Workshop Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II. CEUR. Kherson, Ukraine.
 3. Borysenko, O., Kulyk, I., Matsenko, S., Berezhna, O. & Matsenko, O. (2016). Optimal Synthesis of Digital Counters in the Fibonacci Codes with the Minimal Form of Representation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/4(82), 4-10. doi: 10.15587/1729-4061.2016.75596
 4. Matsenko, O. & Ovcharenko, D. (2013). The quality of energy resources controlling as a part of effective enterprise management. Economic Annals-XXI, 9–10(1), 75–78.
 5. Tarkhov, P.V., Matsenko, A.M., Krugliak, A.P. & Derkach, Z.V. (2012). Provision of integrity and reliability in hygienic examination of investment projects for human capital development. Gigiena i sanitariia, 5, 91–94. [in Russian].

Наукові публікації, що індексуються WEB of SCIENCE:

 1. Hens, L., Melnyk, L., Matsenko, O., Chygryn, O. & Gonzales, C. C. (2019). Transport Economics and Sustainable Development in Ukraine. Marketing and Management of Innovations, 3, 272-284. doi: 10.21272/mmi.2019.3-21
 2. Hens, L., Karintseva, O., Kharchenko, M., & Matsenko, O. (2018). The States Structural Policy Innovations Influenced by the Ecological Transformations. Marketing and Management of Innovations, 3, 290-301. doi: 10.21272/mmi.2018.3-26
 3. Melnyk, L., Dehtyarova, I., Gorobchenko, D. & Matsenko, O. (2017). Innovations in the context of modern economic transformation processes of enterprise, region, country: the EU experience. Marketing and management of innovations, 4, 260-271. doi: 10.21272/mmi.2017.4-23
Викладацька діяльність: 3 підручники, 1 навчальний посібник, 4 методичних вказівок
 
Методичні праці за 5 останніх років:
1. Маценко О. М. Трансформація синергетичної основи як провідного фактора Третьої промислової революції / Е. Бун, Л. Г. Мельник, О. М. Маценко // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник ; за ред. д.е.н., проф. І.М. Сотник, д.е.н., проф. Л.М. Таранюка. – Суми: Університетська книга, 2018. – С. 151–154, 159-161.
2. Маценко А. М. Промышленные революции : учебное пособие / Л. Г Мельник, А. М. Маценко, И. Б. Дегтярева, А. В Кубатко. – Сумы :ИТД «Университетская книга», 2017. – 160 с.
3. 3902 Методические указания к выполнению самостоятельных и курсовых работ по дисциплине «Статистика» : для студ. экон. спец. всех форм обучения / Н.К. Шапочка, А.М. Маценко, А. В. Макарюк, В. И. Вороненко. – Сумы : СумГУ, 2016. – 59 с.
4. Економічні аспекти підвищення надійності електропостачання / О. М. Маценко, І. Л. Лебединський, С. О. Самаль, А. І. Яковлєв // Економіка енергетики: підручник ; за ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, д.е.н., проф. І. М. Сотник. – Суми: Університетська книга, 2015.– С. 280–306. (Гриф МОНУ).
5. Якість електроенергії та організаційно-економічні засоби її забезпечення / О. М. Маценко, І. Л. Лебединський, А. І. Рубан, С. О. Самаль, // Економіка енергетики: підручник ; за ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, д.е.н., проф. І. М. Сотник. – Суми: Університетська книга, 2015. – С. 306–344. (Гриф МОНУ).
 
Публікації Маценка О.М. за останні 5 років:
Захищені аспіранти / здобувачі:
 1. Грамма Ольга Миколаївна. Тема «Еколого-економічна оцінка екодеструктивних впливів у місцях нафтовидобування». Рік захисту: 2019 р. Спеціальність: Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (Автореферат)
 1. Овчаренко Дмитро Миколайович. Тема «Наукові засади підвищення економічної ефективності менеджменту з енергозбереження промислових підприємств». Рік захисту: 2016 р. Спеціальність: Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (Автореферат)

Аспіранти Маценка О.М.: Торба Іван Валерійович, Хілько Євгеній Вікторович

Результати підготовки студентів до Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика»:

 1. Ширяєв Д.О., II місце, 2019 р., Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ;
 2. Ткаченко О.М., III місце, 2018 р., Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ;
 3. Гаврило Ю.Я., I місце, 2017 р., Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ;
 4. Бавикіна А.Ю., II місце, 2014 р., Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ;

Результати підготовки студентів до конкурсів наукових робіт:

 1. Гаврилова В.В., II місце, 2019 р., Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціалізації «Економіка підприємства» за ступенем вищої освіти «магістр», (Харківський національний автомобільно-дорожній університет);
 2. Ткаченко О.М., диплом III ступеня, 2019 р., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Автомобільний транспорт» напрям «Економіка автомобільного транспорту», (Харківський національний автомобільно-дорожній університет);
 3. Гайтина М.В., диплом II ступеня, 2018 р., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);
 4. Скрипка Є.О., диплом III ступеня, 2018 р., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Автомобільний транспорт» напрям «Економіка автомобільного транспорту», (Харківський національний автомобільно-дорожній університет);
 5. Гаврилова В.В., диплом II ступеня, 2018 р., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);
 6. Гайтина М.В., III місце, 2017 р., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Економіка транспорту та зв’язків», (Харківський національний автомобільно-дорожній університет);
 7. Шиян А.С., I місце, 2017 р., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Економіка транспорту та зв’язків», (Харківський національний автомобільно-дорожній університет);
 8. Гайтина М.В., III місце, 2016 р., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Економіка транспорту та зв’язків», (Харківський національний автомобільно-дорожній університет);
 9. Долгодуш А.Ю., Часник О.М., диплом I ступеня, 2012 р., Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Управління сучасним соціально-економічним розвитком систем» (Південно-Західний державний університет, м. Курськ, РФ);
 10. Долгодуш А.Ю., диплом ІІ ступеня, 2012 р., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського).
Участь в НДР
№ д/р 0118U003578 Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного розвитку в ході Третьої промислової революції, 2018-2020 рр., відповідальний виконавець.
№ д/р 0117U003260 Україно-литовський грант «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні», 2016–2017 рр., виконавець.
№ д/р 0115U000684 Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму «зеленої» економіки в умовах інформаційного суспільства, 2015-2017 рр., виконавець.
№ д/р 0111U003566 Формування системи соціально-економічної безпеки при розподілі та використанні водних ресурсів України, 2011-2015 рр., керівник.
№ д/р 0111U002149 Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства, 2011-2013 рр., виконавець.
№ д/р 0108U000670 Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства, 2008-2010 рр., виконавець.
№ д/р 0106U001939 Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем, 2006-2007 рр., виконавець.
 
Міжнародна діяльність
 
Членство в редколегіях журналів: Випусковий редактор Міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки», категорiя Б.
 

Господарчі НДР:

Господарчі НДР:

 1. 53.14-2020.СП/01 Підвищення конкурентоздатності підприємства на основі оптимального використання діджитал-платформ для просування промислової продукції, 03.02.2020-31.12.2020 рр., керівник.

Замовник: ПП «ЗАВОД «ПЕМ».

 1. № 53.14-01.17.СП/1 Еколого-економічний аналіз венчурних проектів у сфері альтернативної енергетики, 25.06.2018-31.12.2019 рр., керівник.

Замовник: ПП «Променергомаш».

 1. № 53.14-01.17.СП Формування механізмів управління проектами у сфері великих даних (Big Data), 19.01.2017-31.12.2018 рр., керівник.

Замовник: ФОП Нєдєльчев Максим Петрович.

 1. № 164/34-18 Розробка прогнозу економічного і соціального розвитку міста Суми на середньостроковий період, 03.04.2018-31.08.2018 рр., виконавець.

Замовник: Виконавчий комітет Сумської міської ради.

 1. № 53.17-02.18.СП Проект прогнозу економічного і соціального розвитку Роменського району, 30.01.2018-31.12.2018 рр., виконавець.

Замовник: Роменська РДА.

 1. № 53.17-10.18.СП Розробка «Проект прогнозу економічного і соціального розвитку міста Ромни Сумської області на середньостроковий період», 27.04.2018-31.12.2018 рр., виконавець.

Замовник: Управління економічного розвитку Роменської міської ради Сумської області.

 1. № 53.17-09.18.СП Проект прогнозу економічного і соціального розвитку Білопільського району на середньостроковий період, 23.05.2018-31.12.2018 рр., виконавець.

Замовник: Білопільська РДА.

 1. № 53.17-04.18.СП Проект прогнозу економічного і соціального розвитку Великописарівського району на середньостроковий період, 23.01.2018-31.12.2018 рр., виконавець.

Замовник: Великописарівська РДА.

 1. № 53.17-05.18.СП Проект прогнозу економічного і соціального розвитку Глухівського району на середньостроковий період, 15.02.2018-31.12.2018 рр., виконавець.

Замовник: Глухівська РДА.

 1. № 53.17-02.18.СП/1 Проект прогнозу економічного і соціального розвитку Середино-Будського району Сумської області на середньостроковий період, 22.03.2018-31.12.2018 рр., виконавець.

Замовник: Середино-Будська районна державна адміністрація.

 1. № 53.17-06.18.СП Проект прогнозу економічного і соціального розвитку Конотопського району Сумської області на середньостроковий період, 06.04.2018-31.12.2018 рр., виконавець.

Замовник: Конотопська районна державна адміністрація.

 1. № 48 Проект прогнозу економічного і соціального розвитку Шосткинського району на середньостроковий період, 15.12.2017-31.12.2018 рр., виконавець.

Замовник: Шосткинська РДА.

 1. № 104 Проект прогнозу економічного і соціального розвитку Тростянецького району на середньостроковий період, 01.06.2018-31.12.2018 рр., виконавець.

Замовник: Тростянецька РДА.

 1. № 03/05 Проект прогнозу економічного і соціального розвитку Ямпільського району Сумської області на середньостроковий період, 05.03.2018-31.12.2018 рр., виконавець.

Замовник: Ямпільська районна державна адміністрація.

 1. № 53.17-07.18.СП Проект прогнозу економічного і соціального розвитку Путивльського району Сумської області на середньостроковий період, 02.04.2018-31.12.2018 рр., виконавець.

Замовник: Путивльська районна державна адміністрація.

 1. № 86 Проект прогнозу економічного і соціального розвитку Липоводолинського району на середньостроковий період, 16.04.2018-31.12.2018 рр., виконавець.

Замовник: Липоводолинська РДА.

 1. № 282 Проект прогнозу економічного і соціального розвитку міста Шостка на середньостроковий період 2018-2022 роки, 15.08.2018-31.12.2018 рр., виконавець.

Замовник: Виконавчий комітет Шосткинської міської ради.

 1. № 22 Проект прогнозу економічного і соціального розвитку міста Охтирка на середньостроковий період, 14.09.2018-31.12.2018 рр., виконавець.

Замовник: Управління фінансів та економіки Охтирської міської ради.

Інші активності
Участь у професійних тренінгах: Тренінг SAP Business One, Київ, 2018 р.
Участь у громадських органах: Член робочої групи з розроблення Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2027 року.
 
Підвищення кваліфікації та стажування: