Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Шкарупа Олена Василівна

altНауковий ступiнь, звання: д.е.н., (23.10.2018 р., спеціальність Економіка та управління національним господарством, автореферат, дисертація), доцент (01.07.2011 р., кафедра економіки)

Посада: доцент, заступник директора з наукової роботи ННІ фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

Основнi дисциплiни: бізнес-планування інноваційних проектів, економічний потенціал соціально-економічних систем, економіка розвитку, економіка ресурсовикористання

Науковi iнтереси: інноваційний розвиток національної економіки, модернізація економіки, державне регулювання економіки, бізнес-планування інноваційних проектів, економіка ресурсовикористання, стратегічний менеджмент

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тел.: +38 (0542) 33-22-23

 
 
 
Коротка автобіографія
з 2018 р. по т.ч. – д.е.н., доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування.
2014-2017 - Сумський державний університет, докторант.
2003-2006 - Сумський державний університет, аспірант;
2002-2003 - Сумський державний університет, магістр з екології та охорони навколишнього середовища.
 
ДОСВІД РОБОТИ
2018 р. -по т.ч. – заступник директора з наукової роботи ННІ фінансів, економіки та менеджменту ім. Олега Балацького в Сумському державному університеті;
2007 р. -2019 р. – виконання обов’язків заступника завідуючого з наукової роботи кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування;
2018 р. -по т.ч. – доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування;
2003 р. - 2014 рр. – викладацька та наукова робота на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедри економіки та бізнес-адміністрування;
02.2003 р. – по т.ч. – науковий співробітник в Проблемній лабораторії економіки сталого розвитку та екологічно збалансованого природокористування, Сумський державний університет,
2002 – 2003 рр. – фахівець відділу міжнародних зав’язків Сумського державного університету.

Освіта: 02.07.2002 р. закінчила Сумський державний університет за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища" та здобула кваліфікацію магістра.

Викладацька діяльність:

1. Керівництво міжнародним навчальним курсом «Сталий розвиток громад» від Університету Уппсала, Швеція (Uppsala University, Sweden) в рамках співробітництва Сумського державного університету з університетами-членами Балтійської програми університетів в рамках викладання дисципліни «Економіка довкілля» (2015-2016 рр.).
2. Перемоги на Всеукраїнських конкурсах наукових та олімпіадах. Зокрема:
 • Краснова Л. О. – диплом I ступеня (2013/2014 рр.) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з економіки сільського господарства та АПК;
 • Камінська Ю. О. –  диплом II ступеня Міжнародного конкурсу наукових робіт з моніторингу стану довкілля України (Вінниця, 2014 р.); диплом III ступеня (Житомир, 2014 р.).
 • Мальована І. А. – І місце в ІІ-му турі всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування» (2012/2013 рр.).
 • Стрілецький С.В. – дипломи І ступеня (2009/2010 рр.) та Часник Ю.А. – диплом ІІ ступеня (2012/2013 рр.) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з економіки природокористування та охорони навколишнього середовища; 
 • Карпенко О.Г. – перемога у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів у номінації «За високу оригінальність власної економічної постановки задачі, її вирішення за допомогою ПЕОМ» зі спеціальності «Економіка підприємства та управління виробництвом», освітньо-професійна програма «магістр» (Донецьк, 2011 р.)
 • Хмелівська М.О. – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства та управління виробництвом» (Донецьк, 2010 р.). 

Наукова діяльність: 

 • Кандидат економічних наук з 2008 р.
 • Отримувач гранту Президента України (2011 р.).
 • Стипендіат Кабінету Міністрів України (2014 р.).
 • Навчання в докторантурі зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством» (2014 -2017 рр.).
 • Наукове керівництво аспірантами (під керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації).
 • Є автором більш ніж 90 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. англійською мовою, серед яких розділи у 7 монографіях, підручниках з грифом МОН України, 28 наукових статей у фахових виданнях (з них 26 – у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, серед яких 6 – до бази Scopus та 3 – до бази Web of Science), 7 статей у наукових виданнях інших держав.

Під керівництвом Шкарупи О.В. захищено кандидатські дисертації:

 • Гімпель В.В. "Еколого-економічне обґрунтування кластерних формувань для забезпечення сталого розвитку регіону" (2014);
 • Бурич І.В. "Формування портфелю інноваційних проектів для забезпечення «зеленого» зростання економіки регіону" (2016).

Аспіранти Шкарупи О.В.: Треус Алла Анатоліївна. 

Міжнародні проекти та стажування:
 
1. Міжнародний грант в рамках україно-литовського співробітництва «Розробка інституційних та економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» (2015-2017 рр.);
2. Сертифікати про міжнародне стажування: «Економічні основи сталого розвитку та «зеленої» економіки» (м. Каунас, Литва, 2016, 2017 рр.); «Економічний розвиток: досвід Норвегії» (м. Mo i Рана, Норвегія, 2017 р.).
3. Участь у проведенні обговоренні реалізації проекту «Стратегія сталого розвитку для України на період до 2030 року» (ПРООН, м. Київ, 2015-2017 рр.).
4. Індивідуальні гранти та сертифікати участі в Регіональному семінарі удосконалення викладання міжнародних відносин та Європейських досліджень у вищій освіті: досвід, розвиток та нові підходи (Програма підтримки вищої освіти Інституту відкритого суспільства Темпус/Програма Тасіс Європейської комісії) (м. Дніпропетровськ, Україна, 2004-2005 рр.);
5. Індивідуальні гранти для участі та сертифікат участі в Програмі підтримки вищої освіти: «Регіональний семінар удосконалення викладання сталого зростання і прокляття природних ресурсів». (Європейський університет у Санкт-Петербурзі, м. Санкт-Петербург, Росія, 2009-2011 рр.).
6. Стажування в Каунаському технологічному університеті "Економічні основи сталого розвитку та зелена економіка: проблеми для Литви та України" (2017 рік).

Організаційна робота: 

1. В складі робочої проектної групи за освітнім рівнем магістр (за програмою «Економіка та бізнес-інновації») (2017- по т.ч.);
2. В складі робочої проектної групи за освітньо-науковим рівнем доктор філософії (за програмою «Економіка природокористування») (2017- по т.ч.);
3. Виконувала обов’язки секретаря та члена журі галузевої конкурсної комісії з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком «Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища» (2006-2010 рр.); 
4. Член оргкомітету та журі Всеукраїнської студентської олімпіади з економіки природокористування (2010-2012 рр.).
5. Виконує обов’язки відповідального виконавця НДР кафедри в проблемній науково-дослідній лабораторії «Економіка сталого розвитку та екологічно збалансованого природокористування» (2008 - по т.ч.).
6. Участь в роботі акредитаційної комісії зі спеціальності «Економіка довкілля та природних ресурсів» (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2013 р.).

Має Certificate of Attainment in Modern Languages, English (Level B2)

 
Рецензент: а) Міжнародний науковий журнал "Problems and Perspectives in Management" (БД Scopus). б) Міжнародний науковий журнал "Sage Open" (БД WoS).
 
Госп. договори : 
1) Грант в рамках українсько-литовського співробітництва «Розроблення інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і "зеленої" економіки на регіональному рівні», 2016-2017 рр.
2) Грант в рамках україно-білоруського співробітництва «Інституційні механізми інтегрованого управління процесом переходу до сталого розвитку регіонів України та Білорусії», 2013-2014 рр.
3) «Розроблення механізмів формування бізнес-портфелю екологічно безпечних інноваційних проектів», 2015-2019 рр.
4) "Проект прогнозу економічного і соціального розвитку районів Сумської області , 2018-2019 рр.

СЕРТИФІКАТИ ТА ВІДЗНАКИ

     

Публікації Шкарупи О.В.: