Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

«Досвід ЄС у формуванні сталого розвитку в Україні» для студентів та науковців Одеських ВНЗ

Циклами лекцій та тематичними семінарами в Одесі закінчився перший модуль програми Жана Моне «Використання досвіду ЄС для формування сестейнової (стійкої) економіки в Україні» (Using best EU practices for sustainable economy forming in Ukraine (UBEUP) 553185-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE).

16-17 березня в Одеському державному екологічному університеті (ОДЕУ) були прочитані чергові теми циклу лекцій, розпочатого раніше д.е.н., проф.. Л.Г.Мельником, завідувачем кафедри СумДУ, директором НДІ «Економіки розвитку» МОН та НАН України. Студенти, аспіранти  та викладачі ВНЗ прослухали лекції проф.. Л.Г.Мельника «Досвід ЄС у формуванні сестейнового розвитку в Україні» та к.е.н., доц. СумДУ Дегтярьової І.Б. «Сестейновий розвиток України». Перед початком занять керівник проекту проф.. Л.Г.Мельник обговорив перспективи реалізації проекту та напрями можливого подальшого співробітництва з ректором університету д.ф.-м.н., проф.. С.М. Степаненком. Л.Г.Мельник також передав у фонди бібліотеки ОДЕУ авторську монографію "Триалектичні основи управління розвитком економічних систем " та навчальний посібник «Досвід ЄС як основа для формування сестейнової  економіки в Україні».

Книги, які були передані ОДЕУ сумськими науковцями

 

  

Лекція д.е.н. проф.. Л.Г. Мельника в ОДЕУ

 

  

Лекція к.е.н., доц.. І.Б. Дегтярьової в ОДЕУ

 

Одесько-сумська об’єднана команда організаторів семінару: зліва – д.е.н., О.Р. Губанова, справа – к.е.н. О.П. Павленко

Цикл занять завершився дебатами та круглим столом, у якому взяли участь студенти, аспіранти та викладачі університету. Його проводили вже зазначені викладачі СумДУ та доцент цього ж ВНЗ к.е.н. О.В.Кубатко. Журі, яке підвело підсумки дебатів очолили завідувач кафедри економіки природокористування, д.е.н., проф. О.Р.Губанова та заступник завідувача кафедри менеджменту природоохоронної діяльності, учений секретар університету к.е.н., доц. О.П. Павленко.  

Учасники дебатів та круглого столу обговорили перспективи розвитку «зеленої» економіки та нагальні питання використання альтернативних джерел енергії для формування енергетичної безпеки України. Розгорілася дискусія щодо стимулювання переходу вітчизняних підприємств на альтернативні види енергоресурсів.   Переможці дебатів та найактивніші учасники круглого столу отримали сертифікати програми Жана Моне.  

Під час дебатів в ОДЕУ (на передньому плані сумські організатори дебатів доценти: О.В. Кубатко та І.Б.Дегтярьова)

 

  

Підготовка учасників  та дебати в ОДЕУ

 

  

Вручення сертифікатів програми Жана Моне найактивнішим учасникам дебатів ОДЕУ

18 березня д.е.н., проф. Л.Г.Мельник прочитав черговий цикл лекцій студентам, аспірантам та викладачам Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету  (ОНПУ). Цикл лекцій відкрила директор Інституту д.е.н. проф. С.І. Філіппова.  Навчальний курс завершився круглим столом, в роботі якого активну участь узяли заступник директора Інституту, зав.кафедри менеджменту, д.е.н., проф.. С.К. Харічков; професор тієї ж кафедри д.е.н, В.І. Захарченко, ст. викладач кафедри економіки підприємств к.е.н. Г.І. Задорожко; начальник відділу по роботі з іноземними студентами, асистент кафедри економіки підприємства О.С. Гончаренко. Найбільш активні учасники модуля отримали сертифікати програми.

  

На лекції проф. Л.Г. Мельника в ОНПУ

 

Студенти-магістранти ОНПУ знайомляться з монографією проф.. Л.Г. Мельника, яка була передана університету

Одне із ключових питань, навколо якого розгорнулась полеміка, був досвід ЄС у формуванні основ солідарної економіки. Дискутуючи дійшли згоди, що розвиток сестейнової («зеленої») економіки неминуче пов'язаний із застосуванням принципово нових форм організації економічних систем. Вже сьогодні ми є свідками того, що на теренах ЄС формується нова реальність – гігантський енергетичний інформаційний комплекс із виробництва та споживання «зеленої» енергії (EnerNet).  Мільйони відновних джерел енергії (сонячної, вітрової, біологічної) об’єднуються та управляються єдиною трансконтинентальною інформаційною системою. Зокрема,  вдень основою енергетичної системи становлять сонячні генератори півдня Європи, а вночі вона живиться гідро-електроенергією північних країн.  Таким чином формується оптимальний баланс між конкуренцією і консолідацією суб’єктів економіки. Обидва ці фактори сприяють розвитку інновацій. 

19 березня проф. Л.Г.Мельник на запрошення Одеського національного економічного університету прочитав там лекцію. Перед лекцією він зустрівся з ректором університету, членом-кореспондентом НАН України, д.е.н., проф.. М.І. Звєряковим, з яким обговорив актуальні питання економічної науки. 

На лекції були присутні: проректор із наукової роботи д.е.н., проф. А.І. Ковальов; завідувач кафедри  економіки та управління національним господарством д.е.н., проф.. М.Д.Балджі; завкафедри економіки підприємства д.е.н., проф. О.Г.Янковий. Після лекції відбулася жвава наукова полеміка, на якій були обговорені  актуальні проблеми формування основ сестейнового розвитку в Україні.

Перед початком лекції проф. Л.Г. Мельника в ОНЕУ (справа наліво – проректор з наукової роботи проф. А.І. Ковальов, проф.. М.Д. Балджи,   проф. О.Г. Янковий)

 

На лекції проф. Л.Г.Мельника в  ОНЕУ

 

Під час наукової полеміки в ОНЕУ

Місіонери із Сум мали змогу ознайомитися із родзинками Одеси, коли одеське сонце вже починало сідати за обрій або рано вранці перед початком занять. Але навіть ці нетривалі моменти спілкування з Одесою залишили незабутні враження. 

  

Безрезультатні спроби керівника проекту проф.. Л.Г.Мельника забрати в Суми хоча б один із дванадцяти історичних стільців та підвищити надої від корови дерибасівської породи (бо стоїть на вулиці Дерибасівській)

 

Доц. Дегтярьова І.Б. намагалася взяти інтерв’ю у Л.Й. Утьосова

 

  

Польові дослідження: сумські науковці-доценти на місці проводять дослідження з управління погодними умовами в районі одеського чорноморського пляжу; спроба розігнати березневі снігові хмари вручну