Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Інноваційні та взірцеві практики за зразковою акредитацією освітньої програми рівня доктор філософії спеціальності «Економіка»

Базовою кафедрою, що відповідає за підготовку здобувачів рівня доктор філософії за спеціальністю «Економіка» є кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування.

У числі інноваційних та взірцевих практик за освітньою програмою рівня доктор філософії за спеціальності «Економіка», відзначених експертами є:

 • досвід визнання результатів навчання, отриманих в ході програми міжнародного стажування;
 • чіткі правила зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті;
 • дистанційні методи онлайн-навчання були характерні для освітньої програми ще до запровадження карантинних заходів в Україні;
 • практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах (у 2016-2020 рр. на кафедрах, де працюють наукові керівники аспірантів, виконувалися більше 30 НДР (у тому числі 10 держбюджетних НДР та експертні роботи за договорами з органами місцевого самоврядування);
 • обсяг фінансування науково-дослідних робіт, виконуваних науковцями, що задіяні на ОП, у період 2016-2020 рр. за госпрозрахунковою тематикою - 1,87 млн грн, а за держбюджетною тематикою - майже 5 млн грн;
 • за результатами виконаних науково-дослідних робіт у період 2016-2019 рр. за даним науковим напрямом отримано більше 30 охоронних документів на різноманітні методики та їх автоматизацію, у тому числі за участю аспірантів;
 • п’ять викладачів ОП входять до редколегій закордонних видань, які індексуються БД Scopus, WoS. На базовій кафедрі 4 викладача працюють редакторами таких журналів та підготували 3 спецвипуски Scopus/WoS журналів швейцарського видавництва Inderscience Publishers починаючи із 2018 року;
 • висока публікаційна активність науково-педагогічного персоналу ОП, в тому числі у журналах, включених до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science , а також високі індекси цитування у цих базах;
 • формат навчання, який не просто імітує реальні умови, а фактично забезпечує умови та супровід викладачів-експертів у відповідних сферах на етапах підготовки, просування, презентації та виконання реальних дослідницьких проєктів, заявок на фінансування, підготовки та рецензування наукових статей;
 •  публікації аспірантів за кордоном, в тому числі у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science;
 • залучення до навчального процесу іноземних науковців та професіоналів з США, Канади, Великобританії, Бельгії тощо.