Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Основи стiйкого розвитку

altОснови стiйкого розвитку: Навч. посiбник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2005. — 654 с.

На прикладi процесiв i явищ у природi i суспiльствi розглядаються закономiрностi розвитку вiдкритих стацiонарних систем, а також взаємозв’язки енергетичної та iнформацiйної характеристик трансформацiйних процесiв. Формулюються передумови прогресивного розвитку природних i суспiльних систем. Аналiзуються поняття «стiйкий розвиток соцiально-економiчних систем», базовi принципи, методи та iнструментарiй забезпечення стiйкого розвитку суспiльних систем.
Для викладачiв, студентiв та аспiрантiв вищих навчальних закладiв рiзних рiвнiв акредитацiї. Книжка буде також корисною науковцям наукових установ i фахiвцям пiдприємств.Мова — українська

Переглянути зміст