Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Основи стійкого розвитку

altМельник Л.Г. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник для післядипломної освіти. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 383 с.

На прикладі процесів і явищ у природі та суспільстві розглядають­ся закономірності розвитку відкритих стаціонарних систем, а також взаємозв'язки енергетичної та інформаційної характеристик трансфор­маційних процесів. Формулюються передумови прогресивного розвитку природних і суспільних систем. Аналізуються поняття «стійкий розви­ток соціально-економічних систем», базові принципи, методи та інстру­ментарій забезпечення стійкого розвитку суспільних систем.

Посібник призначений для післядипломної підготовки фахівців на­родного господарства. Може рекомендуватися викладачам і студентам університетів тих спеціальностей, у програмі яких відсутній даний курс. Популярний стиль викладення робить посібник корисним для виклада­чів шкіл та коледжів, цікавим для позакласної підготовки учнів стар­ших класів та слухачів закладів І і II рівня акредитації.

Мова — українська
Переглянути зміст