Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Ринкова система України: стан та перспективи розвитку

altРинкова система України: стан та перспективи розвитку: монографія / За заг. ред. О. В. Макарюка, В. М. Жмайлова, Ю. І. Данька. – Х. : «Міськдрук». – 2011. – 964 с. 

В даній монографії узагальнено досвід вітчизняних та закордонних вчених щодо становлення ринкової системи господарювання. Проаналізовано структуру ринку, виокремлено його основні види та надано рекомендації щодо їх подальшого розвитку. Звертається увага на питання мережевого маркетингу, Інтернет-рекрутингу, ринку інтелектуальної власності тощо.

Мова — українська
Переглянути зміст