Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Екологiчна економiка

altМельник Л. Г. Екологiчна економiка: Пiдручник. — 2-ге вид., випр. i доп. — Суми: ВТД «Унiверситетська книга», 2003. — 348с.

Книга призначена як базовий пiдручник для забезпечення еколого-економiчних дисциплiн у вузах України. На вiдмiну вiд традицiйного навчального матерiалу циклу економiки природокористування, сконцентрованого на розв’язаннi екологiчних проблем в межах iснуючої виробничої системи, пропонований пiдручник має на метi формування принципово нових напрямкiв трансформацiї економiки на основi екологiзацiї життєвого циклу продукцiї. Крiм теоретичних положень, читач знайде фактичнi i нормативнi матерiали сучасного екологiчного законодавства України. Пiдручник має глосарiй. Призначений для викладачiв i студентiв рiзних спецiальностей; пiдручник буде також корисним для спецiалiстiв як довiдник.

 

Мова — українська

Переглянути зміст