Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Наука

Теми наукових досліджень та розробок за рахунок коштів державного бюджету

 
 

з 1995 р. на кафедрі було виконано більше 25 наукових проектів, зокрема:

1. Фундаментальні наукові дослідження 
«Економічна оцінка екологічного розвитку з урахуванням впливу на довкілля комплексу різноспрямованих факторів» (науковий керівник – д.е.н., проф. Л.Г. Мельник), 1997–1999 рр.
«Наукове обґрунтування економічних передумов входження України в інформаційне суспільство» (науковий керівник – д.е.н., проф. Л.Г. Мельник), 2000–2002 рр.
«Еколого-економічні обмеження розвитку теплоенергетичного комплексу України» (науковий керівник – д.е.н., проф. Л.Г. Мельник), 2003–2005 рр.
«Розробка фундаментальних економічних основ теорії розвитку» (науковий керівник – д.е.н., проф. Л.Г. Мельник), 2004–2005 р.
«Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем» (науковий керівник – д.е.н., проф. Л.Г. Мельник), 2006-2007 рр. 
«Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства» (науковий керівник – д.е.н., проф. Л.Г. Мельник), 2008–2010 рр.
«Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства» (науковий керівник – д.е.н., проф. Л.Г. Мельник), 2011–2013 рр.
2. Гранти Президента України
«Формування механізмів переходу господарюючих суб’єктів України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій» (науковий керівник – к.е.н., доц. І.М. Сотник), 2006 р. 
«Формування еколого-економічних механізмів мотивації ресурсозбереження в умовах переходу України до інформаційного суспільства» (науковий керівник – к.е.н., доц. І.М. Сотник), 2008 р.
«Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві» (науковий керівник – к.е.н., доц., докторант Л.М. Таранюк), 2010 р.
«Розроблення науково-методичних основ еколого-економічної оцінки стану регіонів в контексті сталого розвитку» (науковий керівник – к.е.н., доц. О.В. Шкарупа), 2011 р.
«Фундаментальні засади управління екологічно спрямованою дематеріалізацією соціально-економічних систем» (науковий керівник – к.е.н., доц. І.М. Сотник), 2012 р.
3. Гранти Державного фонду фундаментальних досліджень України
«Розробка фундаментальних еколого-економічних передумов інноваційних трансформацій як основи зміни технологічних укладів суспільного виробництва» (науковий керівник – к.е.н., доц. А.В. Євдокимов), 2007–2008 рр.
«Розробка методологічних основ трансформації освіти для забезпечення сталого розвитку» (науковий керівник – д.е.н., проф. Л.Г. Мельник), 2008 р.
«Розроблення методологічних та методичних основ оцінки екологічних втрат для формування еколого-економічної політики в інтересах сталого розвитку» (науковий керівник – д.е.н., проф. Л.Г. Мельник), 2009–2010 рр. 
«Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів» (науковий керівник – к.е.н., доц., В.В. Сабадаш), 2009–2010 р.
4. Наукові теми з власної ініціативи
«Дослідження проблем стійкого розвитку та інформаційної економіки» (науковий керівник – к.е.н., доц. О.І. Карінцева), 2007–2010 рр.
«Організаційно-економічні засади врегулювання екологічних конфліктів» (науковий керівник – к.е.н., доц. В.В. Сабадаш), 2011–2016 рр.
«Організаційно-економічний механізм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств» (науковий керівник – к.е.н., доц. Таранюк Л.М.), 2011–2016 рр.
«Фундаментальні основи екологобезпечної трансформації регіональних еколого-економічних систем» (науковий керівник – к.е.н., доц. Шкарупа О.В.), 2011–2015 рр.
«Моделі соціально-економічного розвитку транскордонних територій» (науковий керівник – к.е.н., доц. Лукаш О.А.), 2011–2014 рр.
«Обґрунтування господарських рішень з урахуванням фактору часу», (науковий керівник – к.е.н., доц. Дерев’янко Ю.М.), 2011–2014 рр.
«Формування системи соціально-економічної безпеки при розподілі та використанні водних ресурсів України» (науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Маценко О.М.), 2011–2015 рр.