Кафедра економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування

Головне меню

Новини

Магiстерська програма «Економіка довкілля та природних ресурсів»
 
 
 
 
Назва освітньої програми: 051 - "Економіка" (спеціалізація "Економіка довкілля та природних ресурсів")
 
Програма підготовки: магістр 
Тривалість програми: 1,5 роки (освітньо-професійний рівень); 2 роки (освітньо-науковий рівень)
Кількість кредитів: 90 кредитів ECTS / 120 кредитів ECTS
Галузь знань: 05 - "Соціальні та поведінкові науки"
Умови вступу: Приймальна комісія
Форми навчання: денна (в тому числі за індивідуальним графіком), заочна
Є англомовний проект зі спеціалізації, що передбачає викладання дисциплін англійською мовою, діє з 2013 року
Можливість перехрестного вступу (навчання на базі ступеню "бакалавр" будь-яких напрямів: економічних, гуманітарних, природничих, інженерних та інших спеціальностей)
Опис освітньої програми:
 
Спеціальність «Економіка» (спеціалізація «Економіка довкілля та природних ресурсів») - Ви отримаєте сучасні знання з екологічного підприємництва, «зелених» інновацій, управління природними ресурсами, фінансування екологічних послуг, екологічного оподаткування, сталого туризму, формування «зелених» тарифів, ресурсозбереження, соціальної та солідарної економіки.
 
Магістр спеціалізації “Економіка довкілля та природних ресурсів” може працювати на керівних посадах у сфері державного управління, в комерційних структурах, в консультативних, страхових та аудиторських фірмах, на промислових підприємствах, в економічних підрозділах підприємств і установ виробничої та невиробничої сфери, в вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, в органах прокуратури, у податкових органах, у сфері статистики та соціології, у соціальній галузі, у системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.
 
Магістри з економіки довкілля та природних ресурсів можуть обіймати посади:
керівників підприємств та організацій;
керівників та фахівців функціональних підрозділів і служб підприємств та установ;
керівників проектів;
керівників та фахівців органів місцевого та державного управління; 
викладачів університету та інших навчальних закладів;
наукових співробітників;
експертів, аудиторів,
консультантів; 
керівників адміністративних підрозділів;
консультантів з питань бізнес-планування
викладачів, наукових співробітників.
Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі на кафедрі економіки та бізнес-адміністрування. 

Перелік обов'язкових дисциплін, що викладаються

Практика/стажування

Контактна особаШкарупа Олена Василівна, моб. тел. 050-2886218